Kennel Snow Wood
 Tuomo Kotasaari

 

   

Takaisin aloitussivulle

 

Metsästys spanielilla

 

 

Käyttölinjan spanielit ovat uutteria ja luotettavia apulaisia vaativaan metsästykseen. Seuraavassa käyn lyhyesti läpi varsinaisen spanielilla metsästyksen. Spanielia voidaan käyttää vesi- että maalintujahdissa, kuten myöskin jäniksen ja erityisesti rusakon metsästyksessä. Lisäksi spanielit ovat erinomaisia apulaisia monissa muissakin metsästystilanteissa, kuten esimerkiksi haavoittuneiden hirvieläinten jäljittämisessä.

images/hakukuvio 4.jpg (20344 tavu(a)) images/peuran jaljestys.jpg (26448 tavu(a))hakukuvio 1.jpg (21944 tavu(a))

  Haku

Spanielin tärkein tehtävä on etsiä ja karkottaa riista esiin tiheiköistä, peitteisestä maastosta,  kuivalta maalta kuin rantaruovikoista, yleensäkin paikoista missä riista lymyää sitkeästi piilossa tai missä ihmisen on vaikea liikkua. Tämä tapahtuu hakukuviolla, joka kattaa haulikon tehokkaan käyttöalueen eli noin 25m ohjaajan molemmille sivuille. Haku voi myös painottua ohjaajan toisellekin sivulle (metsän reunat, pelto-ojien varret yms.) tai  spanieli voidaan lähettää tutkimaan luoksepääsemättömiä ruohosaarekkeita esim. vesilintuja metsästettäessä. Spanieli myös ”vie” ohjaajan riistan luokse merkkaamalla käyttäytymisellään riistan hajun, jolloin ohjaaja osaa korjata kulkusuuntaansa riistaan päin. Tämä ei kuitenkaan saa johtaa hakualueen suppenemiseen vaan spanielin on tutkittava haettava alue tarkkaan merkaten riistan hajualueet.

ylossajo.jpg (15365 tavu(a))

Ylösajo

Saadakseen riistan liikkeelle  spanielin on liikuttava erittäin nopeasti, eikä se saa arastella tunkeutumista tiheisiin ja vaikeakulkuisiin paikkoihin (tämä tulee erityisesti esiin fasaanin metsästyksessä). Linnun noustessa siivilleen, jäniksen tai rusakon lähtiessä juoksuun, spanielin on ehdottomasti jäätävä paikoilleen istumaan ja lähdettävä vasta käskystä noutoon.

ninni metson nouto.jpg (69119 tavu(a)) ninni fasaanin luovutus.jpg (15868 tavu(a)) nouto janis.jpg (23023 tavu(a))

Riistan nouto

Spanielit ovat innokkaita ja tehokkaita noutajia, mutta tässä yhteydessä on syytä mainita, että mikäli tarvitsee koiraa vain noutotehtäviin silloin on syytä valita jokin noutajaroduista. Jatkuva  passissa istuminen varsinkin nuorelle spanielille, jonka luonto vaatii jatkuvaa liikkeelläoloa voi olla liikaa vaadittu.

 

Onnistuneen riistalaukauksen jälkeen spanielin on pysyttävä rauhallisesti paikoillaan ja nouto tapahtuu vasta kun se saa tähän luvan. Spanielin on markkeerattava riistan putoamispaikka itse, mutta vaikeampien ja mahdollisesti useampien pudotusten varalle  spanielille on opetettava ohjausmerkit, jotta se saadaan halutulle etsintäalueelle nopeasti.

sorsan nouto.jpg (29586 tavu(a))  haku vedessa.jpg (36843 tavu(a))

Tehokkaan hakukuvionsa ansiosta spanieli kerää myöskin muiden haavoittamat riistaeläimet talteen.

 

Lopuksi

Lintukoirien koulutuksessa oleellista on oikeanlainen koulutus. Parhaatkin perintötekijät omaava koira voidaan pilata vääränlaisella koulutuksella tai käsittelyllä, mutta haluttomasta ja riistainnottomasta yksilöstä ei millään koulutusohjeilla saada edes tyydyttävää metsästyskumppania.

pentulaatikko.JPG (79246 tavu(a))   damin luovutus.jpg (22406 tavu(a))

Pennun valinnassa on kiinnitettävä suurta huomiota esivanhempien metsästyskoetuloksiin. Ne ovat ainoa puolueeton ja asiantunteva kuvaus siitä, mitä pennulta voi odottaa. Hyvin usein pennun ostaja joutuu pettymään uskoessaan innokkaan pentukauppiaan kehuja vanhempien loistavista metsästysominaisuuksista, jotka jäävät vain epämääräisten kertomusten varaan.

 

pennut_kopinluukulla.jpg (81719 tavu(a)) 

Vuosikymmenten tai oikeammin vuosisatojen kuluessa tehty käyttölinjanspanieleiden jalostustyö on luonut miellyttävän luonteisen, ulkonaisilta mittasuhteiltaan ja koulutettavuudeltaan huippuluokkaisen koiran. Ne ovat työskentelyhalukkaita, vilkkaita ja yhteistyökykyisiä. Nämä ovat perus edellytykset, jotta spanieli voidaan kouluttaa metsästyskäyttöön, ja  sillä voidaan metsästää luotettavasti. Samoin koiralla on oltava voimakas riistavietti ja tämän hallitsemiseen edellä mainittuja ominaisuuksia erityisesti tarvitaan. Työskentelyhalukkuus ja vilkkaus tulee esille kylmässä, raskaassa ja pitkäkestoisessa rasituksessa, jolloin koiran on jopa ylitettävä fyysinen suorituskykynsä. Nämä ominaisuudet tekevät niistä miellyttäviä, helposti käsiteltäviä sekä turvallisia kotioloissa, että erityisesti lasten kanssa.

  kylma kylpy.jpg (14481 tavu(a))

Spanielin on oltava rungoltaan korkeuttaan pidempiä, jolloin niillä on voimakas selkä ja kun vielä mukaan luetaan oikeat etukulmaukset, spanieli jaksaa työskennellä kuono alhaalla eli siellä missä riista on. Lisäksi se rakenteensa ansiosta luonnostaan tunkeutuu pensastoihin, risukasoihin ja muihin riistan lymypaikkoihin.

kasvot.jpg (14655 tavu(a)) 

Korvat ovat pienehköt sekä ylöskiinnittyneet, jolloin ne kuivuvat nopeasti ja näin ollen korvatulehdusvaara on pieni. Huulin ja suun on oltava kuivat, jotta noudettu riista on miellyttävämpää käsitellä. Silmäluomet eivät saa roikkua, koska muuten ne keräävät kaiken roskan itseensä.

 

Karvoitus on kohtuullinen eli se suojaa koiran ihoa tiheiköissä raapiutumiselta sekä  kylmyydeltä huonoissa keliolosuhteissa. Se ei myöskään saa kerätä roskaa tai vedessä painoa, joka vaikeuttaa spanielin liikkumista raskaissa olosuhteissa. Lisäksi karvanlaadun on oltava sellainen ettei se takkuunnu ja vaadi trimmaamista.

 

Metsästysspanielin ihannepaino uroksella on maksimissaan noin 20 kg ja nartulla huomattavasti tämän alle. Kuten kaikki metsästäjät ovat todenneet, spanielin liikkuminen huononee nopeasti painon noustessa ja samalla kestävyys heikkenee. Liikkeiden  muuttuessa raskaiksi sitä ei enää ole miellyttävää katsella. Mikäli tähän vielä lisätään liian lyhyt runko muodostuu liikkeistä kömpelöä kyökkäisyä.

 

On väärä luulo, että kestävyys raskaissa olosuhteissa paranee kun spanielin koko kasvaa tai  suurella voimakasluustoisella spanielilla olisi paljon lihaksia. Lisäksi on huomioitava se, että lihaksikkaallakin spanielilla  lihasten tehokas käyttö  riippuu työskentelyhalukkuudesta ja riistavietistä. Mikäli spanielin koko kasvaa kaksinkertaiseksi se painaa kahdeksan kertaa enemmän, mutta raajojen ja rungon poikkileikkauspinta-ala, joka on suhteessa lihasten ja luuston vahvuuteen, tulee vain neljä kertaa suuremmaksi. Näin voiman ja painon suhde huononee nopeasti. Voidaankin ajatella, että rantaruovikkoon lähtee kilpailemaan kevyt kestävyysjuoksija voimakasta painijaa vastaan ja mikäli rasitus kestää vähänkään pidempään on tulos arvattavissa.

 

Takaisin aloitussivulle