Kennel Snow Wood
 Tuomo Kotasaari

 

Takaisin aloitussivulle

 

Spanielin koulutus metsästykseen

 

 

Spanielin koulutus metsästykseen on taitoa, kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä vaativaa työtä. Vaikka usein sanotaan, että työ tekijäänsä neuvoo, tähän voidaan suhtautua varauksella silloin, kun kohteena on metsästys koira. Väärin koulutetusta spanielista ei tule milloinkaan toimivaa metsästys toveria.

 

Ylösajavan- ja noutavan koiran koulutuksella on oleellinen merkitys metsästyksen onnistumiselle, sekä koiran tehokkuuden maksimoinnissa. Toisaalta koiran koulutuksella ei voida eliminoida jalostuksellisia virheitä tai puutteita. Näistä pahimpina haluaisin mainita haluttomuuden työskentelyyn, sekä yhteistyöhön ohjaajan kanssa. Vääränlaisella koulutuksella ja käsittelyllä voidaan pilata parhaatkin metsästysominaisuudet omaava spanieli, kun taas millään koulutusohjeilla ei haluttomasta ja riistainnottomasta yksilöstä saada edes tyydyttävää metsästyskumppania.

  tarkkaavaisuus.jpg (71550 tavu(a))  seuraaminen_t.jpg (56733 tavu(a))

Koulutuksen tavoitteena on oltava iloinen ja ohjaajansa pienempiäkin merkkejä ja komentoja halukkaasti totteleva spanieli. Olemalla liian ankara tai lempeä voi pilata spanielinsa. Ohjaajaansa pelkäävä  ja kyyristelevä spanieli on surkea näky ja tällaisessa tilanteessa spanieli ei opi mitään, se vain keskittyy pelontunteeseen. Spanielin ” lauman johtajan” on oltava ehdottoman oikeudenmukainen, johdonmukainen ja lempeän ankara. spanieli voi jopa ruveta halveksimaan ohjaajaa, joka toistuvasti osoittaa heikon ” lauman johtajan” ominaisuuksia ja tällöin se pyrkii itse lauman johtajaksi.

 

 

Pentu vai koulutettu koira

 

Koulutettu spanieli on jo kalliimpi hankinta, joka on erityisesti syytä suorittaa harkiten. Sellaisen jolla on aikaa ja mahdollisuudet pennun kanssa työskentelyyn, kannattaa ehdottomasti valita pentu hyvistä käyttölinjoista. Koulutettu spanieli soveltuu sellaiselle, joilla ei ole aikaa pennun kouluttamiseen mutta on muistettava, että myös koulutetun spanielin osaamista on pidettävä yllä kouluttajan antamien ohjeiden mukaa  ja siihenkin joutuu varaamaan aikaa. Koulutetun spanielin ostaminen,  jos mikä on luottamus kauppaa ja on syytä valita spanieli kokeneelta kouluttajalta. Siltikin on syytä tutustua useampiin spanieleihin jotta saa juuri sellaisen koiran kuin haluaa. Koetulokset ovat jonkinlainen näyttö koiran osaamisesta, mutta todellinen osaaminen ja sopeutuminen uudelle omistajalle selviää vasta kouluttajan mukana metsällä.

 

 

Pennun valinta

 

Ilman muuta pennun on oltava terve. sillä on oltava oikea purenta ja uroksella molemmat kivekset. Lisäksi on syytä tarkistaa pennun vanhempien silmätarkastus ja lonkkakuvaus lausunnot. En puutu näihin asioihin sen tarkemmin, koska niistä on saatavilla runsaasti ohjeita.

  oikea_purenta.jpg (27905 tavu(a)) pentu.jpg (54744 tavu(a)) pennut_kopinluukulla.jpg (81719 tavu(a))

Pennun valinnan tärkein kriteeri on vanhempien ja esivanhempien koetulokset, joihin on syytä tutustua tarkkaan. Mitä pitemmälle taaksepäin pennun esivanhemmista löytyy käyttökoiria, sitä suurempi todennäköisyys on saada riistaverinen, henkisiltä ominaisuuksilta vahva ja helposti koulutettava

 

Tässä yhteydessä haluaisin mainita, että spanielin alkuperämaassa Englannissa ovat näyttely- ja metsästyskoirat pidetty jalostuksessa täysin erillään toisistaan. Näin puhtaiden käyttölinjojen spanielit ovat säilyttänet oikean ruumiinrakenteen ja luonteen metsästystä ajatellen. Näitä spanieleita vuosisatoja jalostamalla on saatu korkealuokkaisia metsästykseen hyvin soveltuvia spanieleita. Nämä käyttölinjan

 

Itse olen kouluttanut ja metsästänyt molemman tyypin spanieleilla ja olen todennut, että käyttölinjan spanielit soveltuvat metsästykseen ja koulutukseen paremmin kuin näyttelylinjan spanielit. Käyttölinjan spanielit ovat vastaanottavaisempia koulutukselle ja innokkaimpia työskentelemään. En todellakaan halua väittää etteikö myös näyttelytyypin spanieleilla voisi metsästää. Jokaisen pennun ostajan kannattaa tutustua molempiin tyyppeihin käytännön työskentelyssä ja näin valita spanieli, joka soveltuu hänen tarpeisiinsa parhaiten.

 

Kun on valittu yhdistelmä josta pentu valitaan, tämän jälkeen seuraa pennun valinta. Itse suosin, kuten myös Englantilaiset vaaleita spanieleita, jotka erottuvat pimeässä ja peitteisessä maastossa paremmin kuin tummat yksilöt. En ole huomannut spanielin vaalean värin häiritsevän lintuja esimerkiksi sorsia kuvilta metsästettäessä.

  pennut_ja_kani.jpg (61104 tavu(a))

Kun pentu otetaan luotettavilta metsästykseen ja spanieleiden koulutukseen perehtyneeltä kasvattajalta, hän osaa varmasti kertoa pentujen luonteenpiirteistä. Kun ostaja vielä kertoo toivomuksensa siitä millaisen yksilön hän haluaa, näin voidaan pyrkiä mahdollisimman hyvään lopputulokseen. Eikä ostajan tarvitse huomata omistavansa urheiluauton kun oli tarkoitus löytää maastoauto.

 

Kun olet valinnut pennun niin saat kasvattajalta mukaan pennun ruokintaohjeet sekä seikkaperäisemmät koulutusohjeet, mitä tässä yhteydessä on mahdollista antaa. Lisäksi on tärkeää pitää yhteyttä kasvattajaan koulutuksen edistymisestä, kokemuksieni mukaan näin onnistutaan parhaiten spanielin koulutuksessa. Kun pentu saapuu uuteen kotiin sen annetaan muutama päivä tutustua uuteen ympäristöön ja ” lauman” jäseniin. Sille on jo varattu oma petipaikka minne se voi vetäytyä lepäämään ja missä sitä ei saa häiritä. Sen kanssa aletaan tehdä pieniä kävelyretkiä luontoon mutta on muistettava, ettei pieni pentu jaksa vielä pitkiä kävelyretkiä. Kun pennun voimat kehittyvät voidaan kävelyretkiä pidentää samalla siirtyä pikkuhiljaa vaikeakulkuisempaan maastoon. Myöskin pentua innostetaan tutkimaan pensaistoja. Yhtä tärkeää on totuttaa pentu liikkumaan ihmis-vilinässä ja antaa sen leikkiä kohtuullisissa määrin muiden hyvä luonteisten koirien kanssa. Näin pennusta kehittyy terve ja tasapainoinen yksilö

 

 

Pennun koulutuksen vaiheet

 

Seuraavaksi käyn vaiheittain läpi pennunkoulutukseen oleellisesti vaikuttavat vaiheet. Ensiksikin on tärkeää, että koulutuksessa ei edetä liian nopeasti vaan pentu varmasti osaa asian ennen kuin siirrytään vaikeampiin harjoituksiin. Näin pennun itseluottamus vahvistuu ja se ei tunne itseään epävarmaksi. Jos on edetty koulutuksessa liian nopeasti ja harjoitus epäonnistuu asia ei saa jäädä tähän. Tällöin on harjoiteltava asiaa jonka koira jo osaa eikä koskaan saa päättää harjoitusta epäonnistumiseen. Tässä yhteydessä haluaisin lainata erästä englantilaista kouluttajaa:

”Koira ei osaa tehdä virheitä vaan ohjaaja tekee ne

Koiralle ei saa huutaa eikä nalkuttaa vaan komentosanat annetaan selkeästi. Mikäli opetat pennun siihen, että huudat sille olet jatkuvassa kierteessä jolle ei ole loppua, koira kuulee kyllä pienimmätkin komennot jos haluaa. Myöhemmin metsällä spanielin kanssa seurustellaan vihellys ja pilli komennoilla.

 

 

LUOKSETULO

 

Kun pentu on kotiutunut sitä ryhdytään usein kutsumaan nimeltä luokse ja kun se saapuu sitä kehutaan ja hyväillään sekä päästetään lähes välittömästi lähtemään. Näin pentu ei tunne, että siltä riistetään vapaus vaan se tulee mielellään ohjaajan luokse. Samalla tavoin toimitaan myös ulkoiluttaessa pentua. Koulutuksessa ei missään vaiheessa ole syytä käyttää makupaloja sillä  ne vievät yhteistoiminnan väärille raiteille, paras kiitos koiralle on, kun se saa miellyttää isäntäänsä.

  Vaudikas luoksetulo

Mikäli pentu ei ulkona tule heti sitä kutsuttaessa on lähdettävä juoksemaan pennusta poispäin samalla sitä kutsuen. Kun pentu lähtee perään mennään kyykkyyn ja otetaan se syliin. Myöskin voidaan mennä pentua piiloon kun havaitaan, että se huomaa jääneensä yksin sitä kutsutaan luokse. On oltava varovainen sillä pentu hätääntyy helposti yksinjäämistä ja voi juosta hyvinkin pitkän ja vaarallisen matkan kotiin.

  Spanielin on tultava vauhdilla syliin asti

Samaan aikaan voidaan kotona ryhtyä kutsumaan pentu pillinvihellyksellä ruokailemaan. Itse olen käyttänyt luoksetulo kutsuna lyhyiden vihellysten sarjaa. Pilliä ei tule käyttää ulkona ennen kuin se on iskostunut kunnolla pennun mieleen.

 

 

ISTUMINEN

 

Istumisharjoitukset voi aloittaa heti pennun kotiuduttua. Pentu kutsutaan ruokailuun, annetaan suullinen istumiskomento. Samaan aikaan vasemmalla kädellä painetaan pentu istumaan ja oikealla kädellä lasketaan ruokakuppi maahan. Kun pentu hetkeksi rauhoittuu annetaan sille lupa aloittaa ruokailu. Ei mene kauankaan kun pentu oppii ymmärtämään komennon ja odottaa luvan ruokailun aloittamisesta.

 

Kun pentu on oppinut istumiskomennon siltä ryhdytään vaatimaan että se odottaa luvan, jonka jälkeen se saa nousta autoon tai poistua sieltä samoin kuin ulko-ovesta kulkiessa. Hihnassa pentua ulkoiluttaessa se komennetaan istumaan, löysätään hihna ja vasta tämän jälkeen sille annetaan lupa milloin se saa lähteä juoksentelemaan vapaasti. Näin pentu jo varhain oppii odottamaan luvan milloin saa aloittaa työskentelyn ( noutoon tai hakukuviolle lähtö yms.). Samoin spanielin yleinen käsittely helpottuu kun turha ryntäily jää pois.

  istuminen kasimerkista 2.jpg (49857 tavu(a)) Lupa ennen työskentelyn aloittamista.

Myöskin pennulta ryhdytään vaatimaan, että se pysyy rauhallisesti paikoillaan ohjaajan poistuessa sen luota. Luonnollisesti välimatkaa koiran ja ohjaajan välillä on kasvatettava hyvin hitaasti ja kärsivällisesti. Aluksi riittää, että käännytään vain koiran eteen ja varovasti astutaan askel taaksepäin. Mikäli koira siirtyy se nostetaan takaisin alkuperäiselle paikalleen ja toistetaan istumiskomento. Luonnollisesti on oltava hyvin tiukka ja kärsivällinen niin kuin muussakin koulutuksessa ja onnistuneesta suorituksesta on annettava runsaat kiitokset koiralle.  

istuminen  kasimerkista 1.jpg (57888 tavu(a))Käsimerkki istumiskomentona.

 

Mielestäni tärkein metsästysspanielille opetettava komentoon pillin vihellyksestä istuminen. Mikäli spanieli hallitsee tämän komennon täydellisesti se ei voi koskaan tehdä virheitä, sillä ohjaaja pystyy estämäänne. Tämän vuoksi koulutuksen edetessä vaativimpiin suorituksiin komennon täydellinen hallinta on välttämätöntä. Istumiskomentona olen käyttänyt yhtä lyhyttä vihellystä. On hyvin tärkeätä ettei tätä komentoa käytetä ennen kuin sen hallinta on täysin varmaa, toisin sanoen sen on oltava refleksin omainen liike.

Harjoittelu aloitetaan spanielin seuratessa kytkettynä ohjaajaa, annetaan pillillä istumiskomento samalla painaen kädellä se istumaan. Spanieli annetaan hetki istua paikoillaan, tämän jälkeen sille annetaan seuraa komento jolloin lähdetään liikkeelle. Tätä liikesarjaa toistetaan useita kertoja peräkkäin, lisäksi on muistettava laskea käsi

 

Samalla tavoin toimitaan myös, kun opetetaan spanieli istumaan laukauksesta. Annetaan ensin istumiskäsky pillillä jonka jälkeen ammutaan laukaus joko metsästysaseella tai starttipistoolilla. Luonnollisesti koira on jo aiemmin totutettu laukauksen ääneen.  

Kun nuoren spanielin kanssa liikutaan maastossa ja se ajaa riistan liikkeelle on aina komennettava se pillillä istumaan. Näin sille muodostuu myöskin riistan liikkeelle lähdöstä istumiskomento. Mielestäni jokainen metsästäjä, joka arvostaa omaa spanieliansa vaatii, että se istuu rauhallisesti paikoillaan riistatilanteessa ja odottaa mahdollista noutokomentoa. Näin metsästäjä pystyy keskittymään riistalaukaukseen kaikessa rauhassa ja

 

 

HIHNASSA KULKEMINEN JA SEURAAMINEN

 

Aluksi pentua pidetään hihnassa lyhyitä aikoja jotta se tottuu siihen. Itse olen totuttanut pennun hihnaan kävelyttämällä sitä sisätiloissa kytkettynä ja siirtymällä vasta tämän jälkeen ulos.

 

Kun pentu on tottunut hihnaan on aika opettaa se kulkemaan hihnassa vetämättä. Tämän se oppii varsin pian eikä ole syytä kiusata spanielia jatkuvasti nykimällä hihnasta vaan hihnan kiristyessä komennetaan, ”ei vedä”, ja välittömästi annetaan riittävän voimakas ja terävä nykäisy hihnalla. On muistettava, että hihnassa kulkeminen vetämättä ja seuraaminen ovat aina eri asia.

 

Itse seuraamisharjoitukset aloitetaan vasta myöhemmin pennun hieman vartuttua. Olen opettanut pennun seuraamaan kytkettynä sivulla, joka tapahtuu kuin edellä, mutta komennolla ”seuraa”. Spanielin on kuljettava vasemmalla sivulla siihen asti kunnes se ymmärtää komennon ja osaa seurata kytkemättä. Tämän jälkeen spanieli saa ryhtyä kulkemaan hieman vapaammin, eli se saa valita kummalla sivulla se kulkee kunhan se pysyy ohjaajan takana, tämä on varsinkin maastossa mielestäni käytännöllisin tapa.

 

Seuraamisharjoituksessa on tärkeää, että harjoituksessa pidetään yllä nopeatempoinen rytmi. Yllättävät käännökset ja pysähdykset pitävät spanielin mielen vireänä ja siitä muodostuu hauska leikki. Silloin on onnistuttu, kun spanieli herkeämättä tarkkailee ohjaajaa sekä seuraa hieman malttamattomana, tyhjä katseinen ja konemaisesti seuraava spanieli ei ole miellyttävä näky.

  seuraaminen_r.jpg (94142 tavu(a))

Hyvin koulutetun spanielin on pysyttävä ohjaajan sivulla tai oikeammin takana kytkemättömänä rauhallisesti ja hiljaa toisen koiran työskennellessä tai esimerkiksi iltalennolla passissa ollessa.

 

 

NOUTO

 

Noutoharjoitukset voi aloittaa jo varsin varhain, mutta on muistettava että nuori koira kyllästyy helposti ja tämä voi vaikeuttaa myöhempää noutokoulutusta. seitsemän viikkoiselle pennulle voi hyvin heittää damia mutta on muistettava harjoitella vain sen verran että nouto halukkuus säilyy.

  dami_suussa.jpg (63668 tavu(a))

Noutokoulutuksen onnistumiselle on tärkeää, että esimerkiksi spanielille ei koskaan heitellä lumipalloja, keppejä tai sen kanssa leikitä vetoleikkejä joissa spanielin omistushalu voimistuu. Pentuun on kasvatettava luottamus, että siltä ei ryöstetä mitään vääryydellä vaan se voi tulla ohjaajansa luokse näyttämään löytämäänsä saalista pelkäämättä sen ryöstämistä epäoikeudenmukaisesti siltä pois. Näin ollen sellaiset perinteiset konstit kuten ruokakupin tai luun ottaminen pennulta on mielestäni typerää ja tarpeetonta provosoimista ja koiran yllyttämistä puolustamaan oikeuksiaan. Sensijaan pentua voidaan pyytää näyttämään luutaan tai saalistaan ja kun se sen tekee sitä kiitetään ja palautetaan sille niin tärkeä saalis. Myöskin on opetettava lapsille oikea suhtautuminen esineitä kantavaan koiraa kohtaa ja kiellettävä myös lapsilta keppien yms. heittely pennulle. Kun pentu on varttunut ja oppinut erottamaan leikin ja työn siitä ei ole enää koulutukselle minkäänlaista haittaa.

 

Myöskään pentua ei saa torua, mikäli sillä on jotain luvatonta suussa vaikka se olisi kuinka arvokasta tahansa, vaan sitä kutsutaan luokse ja sen saapuessa sitä kehutaan ja otetaan luvaton esine pois. Pennun varttuessa se oppii suuntaamaan noutokäyttäytymisen oikein , mutta voimakkaan noutovaiston omaava koira ei kerta kaikkiaan voi tulla tervehtimään isäntäänsä ilman, että sillä on jotain annettavaa.

 

Varsinaisen noutokoulutuksen voi aloittaa jo 7 viikkoisen pennun kanssa. Tällöin on oltava pentudami jonka varmaan olet saanut kasvattajalta pennun mukaan. Tätä damia näytetään pennulle ja sitä ehkä hieman kiusoitellaan sillä ja kun pentu osoittaa kiinnostumisen merkkejä se laitetaan piiloon. Tätä toistellaan silloin tällöin  ja lopulta voidaan antaa hetkeksi sille. Missään nimessä damia ei saa antaa pennulle leikkikaluksi millä se saa leikkiä yksin ja pahimmassa tapauksessa pureskella sitä. Jos pentu oppii tämän ja sille heitellään vielä keppejä tai muuta roskaa, voidaan unohtaa toiveet siitä, että tämä koira joskus voisi täyttää paikkansa pätevänä metsästys kumppanina.

 

Seuraava vaihe on, että asetutaan esimerkiksi eteisenlattialle istumaan, pentu kutsutaan luokse ja otetaan syliin. Sille näytetään damia jonka jälkeen se heitetään muutaman metrin päähän. Pennun annetaan sännätä ilman eri komentoa noutoon ja ennen kuin se ehtii ottaa damin suuhun sitä jo kutsutaan luokse. Pennun saapuessa se otetaan syliin ja sitä kehutaan ylenpalttisesti. On tärkeää, että damin luovutuksesta ei tehdä  mitään numeroa se vain otetaan vaivihkaa pois. Myöskin  myöhemmässä  noutokoulutuksessa ei kannata vaatia mitään typeriä istumisluovutuksia, puhumattakaan, että

 

Jonkin ajan kuluttua voidaan ryhtyä vaatimaan, että pentu istuu ja odottaa luvan noutoon. Luonnollisesti pentu on oppinut tämän asian jo ruokailun yhteydessä. Pentu vain käsketään istumaan ja pidellään sitä paikoillaan heitettäessä dami. Kun pentu rauhoittuu sille annetaan lupa noutaa, mikäli istuminen on harjoiteltu kunnolla ruokailun yhteydessä pentu kyllä huomaa hyvin pian mistä on kyse.

  paikalla_heitettaessa.jpg (65535 tavu(a))

On hyvin tärkeää ettei edetä liian nopeasti ja aiheuteta sillä pennun kyllästymistä. Kun pentu hallitsee kaiken tämän voidaan siirtyä noutoharjoituksiin ulkona. Sielläkin on syytä pitää noutomatkat ensialkuun lyhyinä ja heittää dami näkyvälle paikalle. Vähitellen pidennetään noutomatkaa sekä heitetään dami  piiloon pensastoihin. Tärkeintä on saada spanieli työskentelemään innokkaasti ja sitkeästi, eikä sen työskentelyyn saa puuttua niin kauan kuin sen motivaatio riittää damin etsimiseen. Vasta kun pentu näyttää antavan periksi sille annetaan tarpeellista tukea jotta se löytää damin. Ja kun se lopulta löytyy on muistettava kehumalla osoittaa koiralle, että se on tehnyt mahtavan urotyön.

 

Kaikkein tärkeintä on kehittää nuoren spanielin itseluottamusta ja muistia noutoharjoituksissa lisäämällä noutomatkan pituutta, damien määrää ja pidentämällä aikaa damin heittämisen ja noutoluvan antamisen välillä. Varsinaisten ohjattujen noutojen harjoittelun olen itse aloittanut vasta ensimmäisen metsästyssyksyn jälkeen. Näin mielestäni spanielin omatoimisuus saa kehittyä rauhassa.

  nouto_hyppy.jpg (48550 tavu(a))  dami_maasta.jpg (62557 tavu(a))

Riista noutoon pentu voidaan totuttaa, kun nouto sujuu moitteettomasti mutta on parasta jättää se mahdollisimman myöhäiseksi. On parasta ensin totuttaa koira kylmään ja ehyeen riistaeläimeen. Ensin noudatetaan parikertaa damia jonka jälkeen heitetään riistaeläin, yleensä koira ei edes ” huomaa” muutosta. Mikäli spanieli ei halua ottaa riistaa suuhun, sitä voidaan hieman kiusoitella sillä ja yrittää seuraavana päivänä uudelleen.

 

 

HAKUKUVIO

 

Tämä osasuoritus on kaikkein tärkein spanielin tehtävä metsästyksessä. spanielin tehtävä on haulla löytää riista ja ajaa se liikkeelle jotta ohjaaja saa mahdollisuuden onnistuneeseen riistalaukaukseen. Koiran on vauhdikkaasti tutkittava hakumaasto sillä hidas, apaattinen ja puurtava spanieli ei saa riistaa, varsinkaan fasaania lentoon vaan se pakenee juosten. Mikä pahinta tällainen spanieli on tehoton, lisäksi metsästys tällaisen spanielin kanssa on ikävää katseltavaa. Onhan tarkoitus nauttia metsästyksestä ja tällöin iloinen ja kaikkensa antava tarmonpesä on paras metsästyskumppani. Mielestäni juuri hakukuvion ja noutosuoritusten nopeuteen sekä tehokkuuteen kannattaa kiinnittää huomiota valitessa ottaako pennun näyttely- vai puhtaista käyttölinjoista. Tämä käy parhaiten päinsä käymällä seuraamassa koesuorituksia tai pyytämällä kasvattajaa esittelemään spanieleitaan käytännön työskentelyssä. Sillä mikäli spanieli on verkkainen liikkeissään ei siihen koulutuksella voida saada lisää vauhtia ja mikä pahinta, jos spanieli ei halua työskennellä, ei sitä voida kouluttaa.

  hakukuvio nopea reakointi komentoon.jpg (54393 tavu(a))  Salaman nopea reagointi käännös merkkiin.

Hakukuvion harjoittelu aloitetaan kävelyretkien yhteydessä, pentua innostetaan tutkimaan pensaikoita ja se totutetaan pikkuhiljaa vaikeampaan ja raskaampaan maastoon. Heti alusta lähtien on pyrittävä pitämään kontakti koiraan eli se seuraa ohjaajan liikkeitä. Pentu ei koskaan saa juoksennella yksin valtoimenaan vaan sen on alusta asti opittava, että maastossa liikutaan ohjaajan kansa yhteistuumin. Tämä tarkoittaa sitä , että pentu ei saa poistua ohjaajan luota 20-25 metriä kauemmas, koska haku-kuvio laajenee kun nuori

  hakukuvio riittavan lahella.jpg (88924 tavu(a)) Etusuunnassa spanieli ei saa irrota kauas.

Varmaankin tehokkain hakukuvio on säännöllinen sik-sak kuvio, jolloin koira ajaa hakualueelta riistan liikkeelle, eikä suinkaan suorita pitkää jäljitystä varsinaista riistan jälkeä pitkin. Tällöin hakukuvio supistuu ja sivustat jäävät tutkimatta. Lisäksi ohjaaja joutuu lisäämään vauhtia pysyäkseen spanielinsa perässä, tällöin ampuminen vaikeutuu ja metsästyksen nautittavuus vähenee, eihän ole tarkoitus että spanielin perässä juostaan hikipäässä. Ohjaajan on opeteltava lukemaan spanielin käyttäytymisestä milloin se vainuaa riistaa ja korjattava etenemissuuntaa sen mukaan. Riistakosketuksia on syytä välttää niin kauan kuin spanieli hallitsee hakukuvion täydellisesti.

  hakukuvio selvat ohjaukset.jpg (74564 tavu(a)) Selkeät ohjausmerkit.

Pennun kanssa maastossa liikkuessa sitä pikkuhiljaa opastetaan mahdollisimman säännölliseen ja kauniiseen hakukuvioon. Tämä tapahtuu siten, että ohjaaja itse mukailee hakukuviota samalla käsi-merkeillä ja omalla käyttäytymisellä pyrkii saamaan spanielin liikkumaan haluttuun suuntaan. spanielin edettyä oikealle sivulle sitä kutsutaan luokse ja samalla lähdetään itse vasemman luovin suuntaan. Näin spanieli oppii varsin pian miten sen on toimittava maastossa myöskin on syytä hetimiten ottaa käyttöön erillinen vihellyskomento kääntymismerkiksi. Ei ole tarkoitus, että spanielia kokoajan äkseerataan vaan sen annetaan myöskin toimia itsenäisesti, mutta tällöinkin pidetään silmällä ettei se etene liian kauas. Tärkeää on muistaa kehua

 

Hakukuviota harjoitellessa spanieli kutsutaan usein luokse, sitä kehutaan ja hyväillään ja annetaan lupa jatkaa työskentelyä, näin kontakti säilyy harjoittelun aikana koiraan eikä se ryöstäänny käsistä. Myöskin sen opittua pillikomennosta istuminen sitä voidaan ryhtyä käyttämään hakukuvion yhteydessä. Aluksi pilliä käytetään aivan lähietäisyydellä ja välimatkaa pidennetään hyvin varovasti näin pyritään siihen, että koira ei opi tekemään virhettä. Jos kuitenkin nuori spanieli ei tottele pilliä vaan etenee komennon kuultua se nostetaan tilanteen vaatimalla ankaruudella juuri sille paikalle missä se oli pilliin puhallettaessa. Jos tämä on opetettu spanielille kunnolla se istuu jo täydestä vauhdista ilmassa.

istuminen_p.jpg (26883 tavu(a)) 

Kun viimein voidaan uskoa, että spanieli on hallinnassa myös riistatilanteessa on aika siirtyä sellaiseen maastoon missä voidaan kohdata oikeaa riistaa. Kun riista sinkoaa siivilleen tai juoksuun on puhallettava pillillä spanieli istumaan. Nyt nähdään onko peruskoulutus suoritettu kunnolla, mikäli spanieli ei istu paikoilleen se on haettava takaisin siihen mihin se vihellettiin ja annettava istumiskäsky uudelleen. Mikäli se toimii oikein sille annetaan riittävä tunnustus hyvästä suorituksesta ja jatketaan etenemistä poispäin linnun lentosuunnasta.

  jassu_ylossajo.jpg (38050 tavu(a)) spanielin on istuttava paikoilleen riistan lähtiessä liikkeelle

 

YLEISTÄ

 

On hyvin vaikea näin lyhyesti kertoa koulutuksesta koska jokainen spanieli on yksilö ja näin koulutuksen aloitus ja eteneminen on sovitettava jokaisen yksilön kohdalla erikseen. Tästä syystä on tärkeää pitää yhteyttä kasvattajaan ja keskustella hänen kanssa koulutuksesta ja sen etenemisestä.

 

Koulutusrupeamat on pidettävä lyhyinä varsinkin nuoren spanielin kanssa, jotta se ei pääse kyllästymään tai väsymään. Kaikkein parhaaseen tulokseen pääsee lyhyillä mutta usein toistuvilla harjoituksilla.

 

Usein kuulee metsästykseen ja metsästyskoiriin perehtymättömien ”henkilöiden” taholta väheksyntää kouluttamisesta sekä metsästysominaisuuksien periytymisestä, mutta jokainen metsästäjä joka on nähnyt hyvin koulutetun, iloisen ja tarmokkaan koiran haluaa omistaa sellaisen. Onhan metsästys tänä päivänä vapaa-ajan viettoa ja seurustelua hyvien jahtikavereiden kanssa tällöin on tärkeää, että koirat toimivat hyvin eikä niitä tarvitse enää metsällä kouluttaa, puhumattakaan kovasta huutamisesta ja räyhäämisestä, josta jahti ilmapiiri varmasti kärsii. Eli väite että sellaiset henkilöt, jotka kilpailevat koirillaan tarvitsevat parempia tai paremmin koulutettuja koiria kuin tavalliset metsästäjät on typerä.

  jassu_luovutus.jpg (108580 tavu(a))

Tämä on lyhyesti kerrottuna minun näkemykseni spanielin koulutuksesta, mutta joku toinen voi hyvin olla eri mieltä. Olen mielestäni näillä keinoin saavuttanut omien spanieleiden kanssa kohtalaisia tuloksia.

 

Takaisin aloitussivulle